The Lowlands Bygge Miljöbilder sidan uppdaterad:  2015-11-16  
Intro Lok och
vagnar
Konstruktion
och spår
Byggnader
Klippark

Sektion A 
Bordobrach

Sektion B 
Lagerbyggnader

Sektion C 
 Thorwick Station Area
 Sektion D -
Thorwick City

  Sektion B       -        Område med lagerbyggnader 
 .....  


 
 
Den här sektionen är en transportsträcka, kantad av enklare lagerbyggnader
 

Byggnaderna kommer från Scalescenes sortiment men är än så länge byggda med "optisk lågrelief"
d.v.s endast med ett enda utskrivet lager men där skuggningar lagts på före utskrift.
   

Den Highlandsbaserad Class 37 417 passerar förbi den större ställverksbygganden från Metcalfesatsen
     

Paus med järnvägsutsikt