The Lowlands Bygge Miljöbilder sidan uppdaterad:  2015-12-15  
Intro Lok och
vagnar
Konstruktion
och spår
Byggnader
Klippark

Sektion A 
Bordobrach

Sektion B 
Lagerbyggnader

Sektion C 
 Thorwick Station Area
 Sektion D -
Thorwick City

 


Lok, motorvagnar och annat rullande materiel


Diesellok    Class 40  
-   Graham Farish


Äldre modelltyp, inköpt tidigt 90-tal?
Ursprungligen i äldre grön färgsättning
Ommålad och vädrad till BR blue variant

--------

Digitaliserad 2015, Tran-dekoder.

Samtidigt fick den samtliga hjulaxlar bytta
Den hade efter lång vila drabbats av ett för modelltypen vanligt fel: Spruckna kugghjul.

    
Diesellok Class 37   (Highland Region)
-   Bachmann/Graham Farish


Inköpt runt 2005
--------

Digitaliserad, Tran-Dekoder.

En del fila och "fräsa" för att få dit kablarna.

Rätt mycket knåp för att montera ihop modellen efteråt.

 

    
Diesellok    Class 08 
-   Graham Farish


Äldre modelltyp inköpt på 90-talet?
 
Inköpt som gråmålad (transport sector)
Ommålad och vädrad till BR blue variant

--------

Analog.
Kommer inte att digitaliseras pga äldre drivning.

 

   
   
DMU    Class 156  Super Sprinter

 -   Dapol


Inköpt 2015
--------

Digitaliserad 2015 med en Tran-dekoder
Förberedd med 6-pin dekoderkontakt.

 

    
DMU    Class 156  Super Sprinter

 -   Dapol / C&M Models
      Limited edition Scotrail Saltire Livery


Inköpt 2015
--------

Digitaliserad 2015 med en D&H-dekoder.
Förberedd med 6-pin dekoderkontakt.

 

   
Personvagnar MK I
-   Graham Farish--------

 

 

   
  Spannmålsvagnar Polybulk

- 3 stycken
   NGS (N Gauge Society) byggsatser


 

Tankvagnar

- 2 stycken Pico
- 1 styck     Peco


Samtliga ommålade med märkning
liknande en boggietankvagn vi såg i
Nairn, Skottland 1984

 

Äldre spannmålsvagnar
 
  -   Peco

Ommålade utan förebild men inspirerade
av en produkt från Skottland :-)

 


Fler än så var det inte..........