Pågående arbeten 2016-2017 - Myggebo lokstation - Bygge av nya hörnmoduler m.m. sidan uppdaterad:  2017-04-25  
Intro Del 1
Ängelsbergs
Lokstall
Del 2
Returcentral
Bygglogg

Intro 


Nästa planerade projekt på anläggningen är att ersätta de "tillfälliga" tvära hörnmodulerna med nya moduler med betydligt större kurvradie.

Arbetet har funnits med i planerna sedan några år tillbaka och var plaanerat att påbörjas under 2015, men sköts på framtiden då 2015 blev året då jag istället byggde en brittisk bandel på anläggningens lägre nivå. Under tiden fick planer och idéer ligga och "marinera" lite och upplägget för det övre hörnet känns nu rätt färdigt.
 
Nu återstår att se vad jag kommer till skott med under 2016, det finns några andra byggprojekt för finsnickeri i fullskala som ligger före i prioriteringen.....
 
 Idag (2015-12-25) ser anläggningen ut så här med de snäva hörnmodulerna markerade. Och här med de nya sektionerna markerade med gult. För att kompensera den förskjutning som uppstår behöver även en ny avslutningssektion ersätta de gamla
Myggebosektionerna för att ansluta rundbanedelen över till Skultuna.

   
Upplägg och detaljskiss för de övre hörnsektionerna.
 
Planerna för det övre hörnet har hela tiden varit att bygga en ny lokstation i anslutning till Drambo bruk för att ersätta en tidigare skrotad lokstallssektion.
Ett ny modell av lokstallet i Ängelsberg skall vara i centrum, sedan skall en del andra byggnader och miljöer återanvändas för att knyta ihop miljön.
   

Förarbete
Redan under 2014 byggdes modellen av lokstallet på ett litet diorama.

Att det påbörjades lite i förtid hängde ihop med en förfrågan om jag ville skriva en artikel i en kommande bok om Lokstall och verkstäder där jag skulle fokusera på bygge med etsteknik.

Efter ett antal "turer" kom boken ut på Modellrallarens förlag vid julen 2015.
Där finns bygget av lokstallet beskrivet mer i detalj.
Ovan: Det färdiga dioramat.
Höger: En tidig idéskiss över den planerade trippelmodulen med dioramats placering markerad
 

     

    

 

 


Top