Pågående arbeten 2016-2017 - Myggebo lokstation - Bygge av nya hörnmoduler m.m. sidan uppdaterad:  2017-04-25  
Intro Del 1
Ängelsbergs
Lokstall
Del 2
Returcentralen
Bygglogg

Del 1  -  Diorama med modell av lokstallet i Ängelsberg  


Jag byggde runt 1995 en första modell av lokstallet. Den var byggd i kartong med datorutskrivna tegelväggar. Byggd spegelvänd för att passa på den aktuella sektionen.
Den sektionen skrotades strax efter att den nya lokstallsmodellen stod klar. Det gamla överlevde inte skrotningen. 

Nu var det dags för en nyrevision, Ängelsbergs lokstall Mk II. Den här gången byggd rättvänd och  med etsade väggar och detaljer.
En mer detaljerad beskrivning av bygget finns i boken "Lokstall & Verkstäder" utgiven på Modellrallarens förlag i december 2015.

Nedan följer några bilder med speglingar av verkligheten i i modellens värld.
 -----
 

Jag hade sedan första bygget sparat mått och egna ritningar, 
men en del kompletteringar behövde göras. 

  

En "selfie" återspeglad nere på dioramat.

Arbetet med nya mätningar och en hel del fotodokumentation påbörjades i april 2013, innan grönskan skulle dölja detaljerna.
Senare, under juli togs fler bilder för att även få med sommargrönskan.
Under hösten påbörjades bygget och dioramat stod sedan färdigt i april 2014.
 


     

Lite lek med photoshop

I väntan på att dioramat skulle kunna placeras ut på de planerade modulerna photoshoppade jag lite för att få modellen i rätt miljö på några bilder.
Förebilden fotograferades med tanke på att kunna klippa ihop bilder av modell och verklig miljö.
 

Lokstallet sett från sydost tillsammans med södergående Regina 
som just lämnat Ängelsbergs station.
 

Modell av lokstall och Reginatåg inklippta mot samma för- och bakgrund

Lokstallet sett från norra sidan
 
Modellen inklippt i samma vy.

 

Klickbara bilder av den färdiga modellen

 

    

 Hela dioramat
   

Baksidan på lokstallet
På modellen har jag tagit bort några av de täckande fönsterluckorna.
  

Takdetaljer på framsidan
    

Takdetaljer på baksidan
    

   

 


Top