Bygglogg - med senaste händelserna överst........


Maj - aug -  Bygge av anslutningssektioner till Skultunabenet

  Linjerna passerar hörnet med anslutningar genom flera nivåer - Tre sektioner staplas över varnadra för att få till linjeanslutningarna
 

 Vi börjar med en enkel MDF-skiva ich bygger på med landskap
 
 En tunnelnynning från första Skultuna anläggningen återanvänds
 
  Här blandas fler återanvändna delar med nyskurna bitar ur markisolering
  
 Lite spackel och sedan på med en grårosagrön grundfärg.
  
 
April - Arbeten vid sjökanten
   
Mars - Lokstallet och småkåkarna bakas in i terrängen
   
   
Februari - Modellen av verkstaden från Sala stationsområde byggs klart
Jan - feb - En påhängd återvinningscentral i hörnet
December 2016 - Julpyssel -arbeten vid sektionsskarv mot grannsektionen
Under nästa etapp är det dags att börja med markarbetena. Först ut blir verkstadssektionen som skall kopplas ihop med spåren vid Drambo stationsområde. 
 
 Förutom linjens dubbelspår skall även de två stickspåren förlängas in på sektionen.   
 
 En löstagbar påhängsdel skall byggas för att kunna bredda sektionen 
till 60 cm,  så att den passar med grannsektionen. 
En transportskada efter mässbesöket. Jag hade slarvat med att skydda änden.
Men det gjorde det lättare att ta beslutet om att helt lägga om spåren på båda
sidor av skarven, vilket faktiskt kommer att förbättra trafiken över skarven.
Här har jag brutit upp spåren på båda sidor. Nu var det bra att jag använt 
vattenlösligt trälim när jag lade ballasten på Drambo-sidan.

Top
November 2016 - Körklar som byggarbetsplats på Hobbymässan

 Entreprenadmaskinerna i arbete med blåleran ???                      
    

 

25 september  förberedelser inför Hobbymässan
   Nu var målet att få de nya sektionerna körklara med fungerande elektronik. Ballastering och arbete med landskap är inte prioriterat.
   Sektionerna kommer att visas som byggarbetsplats under devisen "En modelljärnväg blir aldrig färdig"
    
Lite i taget - blocksensorn Digitrax BDL 168 fick köpas in via ebay för att få hem den i tid. Ja hade väntas sedan juli på leverans från min ordinarie leverantör.
Den kopplas mot hörnmodulernas sektioner via flatkabeln. Andra sektioner lite längre bort kan kopplas mot labbkontakterna på panelen.

 


Top
Augusti 2016 -Första provkörning
Det mesta elektriska på undersidorna kopplat och klart. Det saknas fortfarande
några växeldekodrar och blocksensormodulen som är restade hos leverantören.

Efter lite felsökning efter spökande kortslutningar kunde jag skifta ett par felkopplade tampar. Sedan gick det att provköra sektionerna. Först alla växelpassager och sedan med trafik över linjen, mellan sektionsändarna.

Tb-loket med sina tomma grusvagnar är väl på väg att hämta material för
några av de kommande arbetena på sektionerna.
 
  

Top
Juli 2016 -lite elektriskt
När spår och växeldriven ligger där dom ska skall allt elektriskt koppla samman.

Det här är verkstadsektionen med växlar som servar både verkstadsområdet
och stationsområdet på nästa område.
Till att börja med ser det elektriska mest ut som något lurvigt som behöver 
redas ut.

Kopplingarna mot övriga hörnsektioner och i gränssnittet mot andra sektioner 
görs med labb-kontakter. Två stycken Digitrax växeldekodrar hanterar de sju växlarna på denna sektion och singelväxeln på den andra "flygeln" på  hörnsektionerna.
Mittensektionen har lite mer sparsamt med kablage. Inga växlar.
Men här finns istället anslutningen till blockdetektorn som hanterar 16 block,
anslutet via flatkabel med 25-polig rs232-kontakt.
 
Kablarna till de olika blocken har försänkts i den blå isoleringsskivan
och då ser det mindre trassligt ut på undersidan.

Juni 2016   Mer förberedande arbete - Lödning av anslutningskablar till växlar
Verkstadsmodulen 7 växlar som behöver förberedas innan spårläggning Det blir en hel del fixande med kabeldragning för både strömmatning 
till växelpaketen. Peco electrofrog-växlar, Peco Pl-10 motor med Pl13 switch.
 
Först fixas omkopplingsbar strömmatning till hjärtstycket och direkt matning 
till växeltungorna. Skenorna kapas vid de gröna markeringarna.
 
Det fixade paketet från undersidan. Lödkolven misshandlar tyvärr sliprarna.
Här syns omkopplarswitchen Pl-13 som matar hjärtstycket beroende på
växelns läge.
Jag har valt att montera växeldriven direkt på växeln utan extra omkopplare.
Det finns både för- och nackdelar med dette sätt.
En fördel är att man slipper montera extra manöverstänger mellan
driv och växelomläggaren.
En nackdel är att drivet får monteras från undersidan genom ett hål i underlaget.
Detta hål kan täckas med en tunn rödbrunt målad pappskiva innan montering
för att inte hålet skall synas och för att kunna lägga lite ballast på plats.
Ett mellanstick med lite roligare förberedande landskapsformning
I väntan på skarvjärn till rälsen hoppade jag tillfälligt lite framåt i projektet.  På lokstallsmodulen skall det sänkas ner ett par tunnare MDF-skivor 
som skall bli underlag för de släta våtytorna, till vänster lite träskmark och till höger nedanför lokstallet strandkanten vid sjön.


Top
Juni 2016 - Forsatt arbete med spårunderlaget

 

Idéskissen för de tre hörnmodulerna har blivit  lite mer detaljerad.  Den avvikande enkelspåriga sidolinjen mot Skultunasektionerna, en halv nivå högre upp, kommer att dras i en svag stigning som löper över samtliga tre sektioner. Stignigen byggs upp med mer isoleringsmaterial och täcks med en 4 mm plyfaskiva för att ge ett stabilare underlag för banvallen.

Top
Maj 2016 -  5 stommar byggda.
Nu är de fem stommarna färdigsnickrade.

Dags att börja med spårunderlaget och planering för växlar m.m.

-------------------------------

 

Det ser ut att finnas pyssel för de närmaste åren..........

   
Där en sidolinje viker av från huvudlinjen på den ena hörnmodulen 
behövs det formas ut en svag lutning i isoleringsskivanför sidolinjen.

Passade samtidigt på att lite i förtid grovskulptera lite i det blivande landskapet bara för att det är så roligt.

  
Spårplanering med lösa spår för att bestämma växlarnas position
för håltagning i plyfaskivan där växeldriven skall fästas i växlarna.

 

 
Även på verkstadsområdet kommer jag att återanvända tidigare
byggda hus, i det här fallet från en skrotad verkstadsmodul.

Det lilla lokstallet i förgrunden är en modell av ett lokstall som stod
vid Ramnäs (Brattheden) fram till början av 1990-talet. Smedjan och verkstaden är egna modeller ritade för att påminna om liknande byggnader från trakten.


April 2016 -  Förberedande snickeriarbeten.

Top

 Hörnskåpet klart - men jag håller kvar vid hörntemat

 Fortsätter så smått med snickeriet av hörnmodulerna 
 
 
Sargerna byggs med "sandwich-teknik" med sidor av

15 mm ribbor täckta av 4 och 7mm plyfa.

  

 

Pusselbitarna till modulstommarna börjar samlas.
- Sarger enligt ovan 
- Kortsidor med "ben" av 12 mm MDF
- Fyllning av 50 mm markisolering 

 
Passar även på att fästa in skruvmuffar på långsidorna.

De blir fästpunkter med multifunktion:
- Fästpunkt för plexiskydd på framsidan
- Fästpunkt för bakgrundsskiva på baksidan
- Fäste för transportskivor vid behov.

  
 
Sammansättning av första stommen.
Markisoleringsskivan stabiliserar den relativt öppna konstruktionen.

Dioramat med lokstallet skall fällas in i en öppning i skivan.
Spårlägena skissade på brunpapper


Top
Här i nedre änden av loggen började bygget med en väldigt lång startsträcka........
2015 Jan 2016
Virke, isoleringsskivor och annat byggmaterial
köptes in i januari och sedan blev det liggande
på golvet i väntan på byggstart.
Har  Ett år senare ligger materialet ligger kvar orört på golvnivån dolt av virket till ett utmanande finsnickeriprojekt i fullskala som fått högre prioritet. 

aldrig snickrat en möbel tidigare, men  tanken är att det skall bli ett måttanpassat hörnskåp till matrummet.

Men när hörnskåpet blir klart hoppas jag kunna fylla på i byggloggen.......