Bilder från banan / Pictures from the layout

Line.jpeg (105148 byte) <<-- Stationsområdet i Skultuna 
          The station area at Skultuna          

                    En X10:a på ingång     -->>          
A local EMU arriving
x10_x20.jpeg (60000 byte)
hg_jb.jpeg (30979 byte) <<-- Med krydda från högländerna 
     A sense of the highlands       

                  En gammal Typ 8 tas om hand-->>
           Preservation of an old tractor
typ8.jpeg (66140 byte)
bangard2.jpeg (77909 byte) <<-- VL:s lokaltåg samlade, X10 + X20

                   <----- Local EMU:s  ---->               

                        Här står X21:an och X22.an -->>
bangard3.jpeg (57291 byte)
bad.jpeg (62902 byte) <<- Sommar vid Svartån             
                        Summertime at the river                        
 
                               Bredbandsproblem  -->>
                        Trouble with cabling
bredband2.jpeg (90628 byte)
eng_lokst1.jpeg (33511 byte) <<---- Engelsbergs lokstall  --->>
<<--- The roundhuose --->
eng_loks2.jpeg (40766 byte)
lokst1_125.jpg (52913 byte) lokst2_125.jpg (51560 byte)
scout1_125.jpg (82162 byte) <<---- Ett scoutläger   --->>
<<--- A scout camp --->
scout2_125.jpg (59928 byte)
ma2_125.jpg (79970 byte) <<---- Dubbla Ma-lok med godståg
<<--- Twin Ma-engines                
              
      Sällsynt gäst J.R Thunderbird --->>
Rare guest J.R Thunderbird --->
thunderbird_125.jpg (77706 byte)

På besök på i Ängelsberg, en annan N-anläggning

A visit to antoher layout - Ängelsberg