En jämförelse av storleken på stationsområdet i verkligheten och på min modell.

N-skalan gör det möjligt att komma någorlunda nära förebilden med längden på stationsområdet och även få långa mötesspår.