Back to Top

Prov vid flytt av hemsida

..

Bilder från min källar- och utställningsbana i skala N

Temat är Bergslagen och Mälardalen


.

Liten hobbyfirma som sidospår till modelljärnvägen med försäljning av etsade och 3D-printade byggsatser.

Det är modeller med svensk förebild.som tagits fram när jag jag saknat något på marknaden som behövdes på min egen bana.


.